Dec
7
2017

Concurs CEWE alături de Laura Cosoi

Participă la concursul Laurei Cosoi şi câştigă unul dintre cele 3 vouchere CEWE FOTOCARTE. Ce trebuie să faci? Dă click pe articolul Laurei şi răspunde la întrebarea „Care este cadoul perfect de Craciun?” Regulamentul concursului este aici:

Sectiunea 1. Organizatorul

Organizatorul Concursului “Cadoul Perfect” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este: ADD Media Communication SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor nr 26A, ap, 2, sector 3, RO 14790147 si Laura Cosoi (http://lauracosoi.ro/), avand calitatea de co-organizatori;

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al (denumit in continuare „Regulament Oficial”);

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania prin publicarea pe (http://lauracosoi.ro/ si pe www.cewe.ro) ;

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea unor acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat pe blog-ul http://lauracosoi.ro/ si se desfasoara in perioada 08.12.2017 – 30.12.2017 conform mecanismului descris in prezentul regulament. Regulamentul Oficial al concursului va fi afisat pe toata durata desfasurarii concursului.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care, pana la data inceperii concursului, respectiv 08.12.2017, au implinit varsta de 18 ani si care au domiciliul in Romania, in conditiile referite in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI SI INSCRIEREA IN CONCURS

Concursul “Cadoul Perfect” se desfasoara pe blog-ul http://lauracosoi.ro/. Pentru a putea sa se inscrie la concurs, participantul trebuie sa acceseze http://lauracosoi.ro/ si sa raspunda la intrebarea pusa de organizator.

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORULUI /CASTIGATORILOR

In cadrul Concursului “Cadoul Perfect”, vor fi desemnati prin tragere la sorti 3 castigatori. Tragerea la sorti se va face pe site-ul https://www.random.org/ in data de 12 decembrie de catre Laura Cosoi.

Dupa desemnarea castigatorilor, pentru validare acestora, vor fi rugati sa furnizeze, trimitand un e-mail la adresa office@addmedia.ro

Nefurnizarea informatiilor poate duce la invalidarea ca si castigator a participantului, in masura in care lipsa informatiilor impiedica indeplinirea obligatiilor legale de catre Organizator.

Premiul consta in 3 vouchere CEWE FOTOCARTE, in valoare de 69.9 lei, cu TVA inclus, fiecare.

Caracteristicile tehnice ale premiilor: CEWE FOTOCARTE mare, dimensiune A4, coperta tare, 26 pagini, printare digitala, hartie extralucioasa, pret 134,90 lei/buc., tva inclus.

Transportul este inclus in valoarea premiilor. Livrarea se va face la o adresa valida din Romania.

Castigatorul nu poate solicita si Organizatorul nu va acorda castigatorului contravaloarea premiului in bani. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

In conformitate cu legislatia in vigoare, Co-organizatorul http://lauracosoi.ro/ este obligat sa faca publice numele potentialului castigator si castigurile acordate in cadrul acestui Concurs. Numele potentialului castigator si castigul acordat vor fi afisate pe blog-ul http://lauracosoi.ro/ in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la alegerea acestuia.

Validarea castigului participantului care a fost desemnat drept castigator si comunicat pe http://lauracosoi.ro/ se va face in urmatoarele conditii:

– co-organizatorul va publica pe http://lauracosoi.ro/ numele participantului desemnat castigator prin tragerea la sorti, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare

– co-organizatorul va ruga castigatorul, dupa desemnarea si anuntarea acestuia, sa trimita un e-mail la adresa office@addmedia.ro  prin care sa furnizeze datele personale (nume, prenume, adresa, adresa e-mail, nr telefon) in scopul validarii si trimiterii premiului, in termen de 5 zile din momentul desemnarii sale ca si castigator.

– ADD Media Communication, in calitate de co-organizator, va contacta castigatorul pentru a confirma validarea premiului.

– premiul va fi livrat in maxim 25 (douazeci si cinci) de zile lucratoare de la data confirmarii de catre co-organizatorul ADD Media Communication a validarii premiului.

– raspunderea asupra datelor transmise de catre participanti apartine exclusiv acestora

Co-organizatorii ADD Media Communication si Laura Cosoi, nu vor folosi si nu vor stoca datele personale atat ale participantilor la concurs, cat si ale castigatorilor in nici un scop comercial.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din loterii publicitare in conformitate cu prevederile Titlului III din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

De la data transferului premiului in posesia castigatorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin castigatorului.

Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru participarea la concurs sau alte cheltuieli asimilate).

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor prezentului Concurs:

– Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective (e-mail) din motive independente de Organizator.

– Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

– Situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la concurs) revendica drepturi de autor aferente materialelor transmise de catre participanti (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc.) sau situatiile in care materialele respective incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.

– Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in concurs din motive independente de Organizator.

– Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorul, din motive independente de acesta.

– Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre useri, participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

– Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

– Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a acestui Concurs, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Despre autor:

Fie ca este vorba de o CEWE FOTOCARTE, decoraţiuni de perete sau cadouri personalizate, o fotografie cu tema preferată poate fi prezentată în nenumărate forme interesante. Echipa creativă de la CEWE vă oferă nu doar aceste modalităţi de prezentare, dar şi sfaturi de fotografiere şi câteva idei utile de editare, care vă va ajuta să treceţi direct la captioul Curiozitate şi să faceţi fotografii cât mai reuşite.

Răspunde la comentariu