Urmărire comandă
Instant Foto
Serviciul clienți
0316 300 693

Contul meu de utilizator

Vă rugăm să alegeți...
La deconectare, toate proiectele nesalvate și conținutul coșului vor fi șterse din motive de securitate.

BROȘURĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

I. Datele operatorului de date:

Nume companie: CEWE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Sediu: 1135 Budapesta, Str. Béke u. nr. 21-29.

Nr. de înregistrare la Reg. Com.: 01-09-664654

Contact e-mail: info@cewe.hu

Nr. telefon: 06-1-451-1088

(denumit în continuare: CEWE)

II. Dispoziții generale

Noi la CEWE respectăm viața privată a clienților, utilizatorilor serviciilor noștri, precum și celor care sunt interesați de serviciile noastre, și celelalte persoane din fotografii (denumiți în continuare: Persoane implicate). Toate datele cu caracter personal furnizate de Persoanele implicate servesc la îmbunătățirea ofertelor/serviciilor noastre. Protecția și securitatea datelor cu caracter personal ale Persoanelor implicate au importanță deosebită pentru CEWE. CEWE tratează cu prioritate protecția datelor cu caracter personale ale Persoanelor implicate prin tot procesul comercial. Colegii noștri au obligația de a păstra caracterul personal (confidențialitatea) datelor personale, precum și de a respecta prevederile legale pentru protecția datelor.

Prezenta Broșură privind protecția datelor conține, conform art. 13 al GDPR, care dintre datele cu caracter personal ale Persoanelor implicate vor fi înregistrate în cadrul vizitei paginii noastre web, în cadrul utilizării serviciului nostru foto online, precum și în ce fel vor fi utilizate datele colectate. Prezenta Broșură privind protecția datelor nu produce efecte asupra serviciile și gestionarea datelor paginilor web pentru care există referințe pe pagina noastră web. În cazul serviciilor menționate anterior, vor prevala dispozițiile broșurii privind protecția datelor a părților terțe care operează paginile respective, iar CEWE nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru gestionările de date ale paginilor menționate.

III. Gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personale ale Persoanelor implicate

În cazul în care Persoana implicată vizitează pagina noastră, furnizorul nostru de servicii web colectează și stochează temporar, conform setărilor implicite de navigare, anumite date cu caracter personal ale Persoanelor implicate, ca de exemplu: adresa IP, software-ul de încărcare utilizat pentru plasarea comenzii (ActiveX, Flash, Java etc.), Session_ID-ul necesar pentru identificarea gestionarea contactului, precum și data și ora exactă a vizitei site-ului nostru. Conform prevederilor legale, aceste date cu caracter personal vor fi șterse din arhivă după terminarea utilizării paginii. Pe lângă prevederile de mai sus, datele cu caracter personal vor fi păstrate (stocate) doar în cazul în care Persoana implicată le furnizează din propria voință, individual, de ex. în cadrul înregistrării pe site-ul web, plasării comenzii sau a gestionării aferente comenzii, pentru o competiție (concurență) sau competiție online.

Imaginile Persoanelor implicate, vor fi stocate în galeria online timp de 30 de zile calculate de la încărcarea (upload) lor pe site, cu scopul prelucrării/pregătirii acestora, și vor putea fi vizualizate exclusiv de clienții, utilizatorii noștri. În afară de acestea, CEWE asigură un spațiu de stocare online (memorie albume) pentru clienții, utilizatorii săi, pe care aceștia îl pot folosi liber pentru a păstra, a stoca fotografiile lor pentru un timp îndelungat. Clienții, utilizatorii pot șterge oricând fotografiile lor din galeria online sau din memoria albumelor, și dacă doresc își pot face fotografiile accesibile și persoanelor terțe.

După terminarea (realizarea) și livrarea comenzii, fotografiile Persoanelor implicate vor fi păstrate în producție timp de 6 săptămâni pentru a putea prelucra (gestiona) eventualele reclamații sau comenzi ulterioare. În urma acestei perioade, fotografiile vor fi șterse definitiv (irevocabil).

IV. Transferul datelor

Datele sensibile, cum ar fi cele de înregistrare, parola, datele de adresă, informațiile privind metoda de plată, datele cardului bancar/ de credit sau datele de facturare aferente debitărilor directe vor fi transferate în mod exclusiv prin conexiuni criptate (HTTPS / SSL) și vor fi stocate în mod exclusiv pe servere securizate. Procesele plăților online este gestionată de compania Computop.

Pentru asigurarea disponibilității adecvate a serviciului nostru de relații cu clienții, ocazional suntem ajutați de prestatori externi. Prestatorii externi au obligația de declara că vor înregistra, gestiona și/sau prelucra datele cu caracter personal transferate de CEWE și gestionate sau prelucrate de aceștia în conformitate cu prevederile GDPR, iar CEWE verifică în mod regulat respectarea prevederilor, și îndeplinirea în mod complet a cerințelor de protecție a datelor.

Pentru prelucrarea/desfășurarea plăților, predăm (transferăm) datele de plată necesară instituției de credit plătitoare, și dacă este cazul furnizorului nostru de servicii de plată sau a furnizorului de servicii de plată alese de Persoana implicată în cadrul comenzii.

Transferul datelor cu caracter personal către instituții de stat se va efectua doar în cadrul prevederilor legale obligatorii. Datele personale ale Persoanelor implicate nu vor fi divulgate (declasificate) persoanelor terțe (private) decât cu acordul expres al acestora.

V. Principiul limitării scopului

Datele cu caracter personal furnizate de către Persoanele implicate vor fi folosite pentru îndeplinirea și prelucrarea comenzilor. Datele cu caracter personal ale Persoanelor implicate for fi utilizate conform legislației de protecție a datelor curente, în mod exclusiv cu scop legat de prelucrarea datelor și pentru protejarea intereselor legitime de afaceri, în special pentru administrarea tehnică a paginilor web. Utilizăm datele cu caracter personal ale Persoanelor implicate pentru sondaje de opinie publică, și în scopuri de marketing doar în cazul în care Persoana implicată și-a dat consimțământul în prealabil, cu condiția că Persoana implicate are dreptul de a-și revoca oricând consimțământul.

VI. Gestionarea datelor aferentă înregistrării convorbirilor telefonice prin Call Center

CEWE operează un Call Center, care, pe de o parte, deservește funcția de linie informativă, iar pe de altă parte, de canal pentru administrarea reclamațiilor. CEWE înregistrează, stochează și, dacă este cazul, ascultă ulterior apelurile.

Serviciile de date nu sunt obligatorii, însă în lipsa acestora, CEWE nu are posibilitatea de a desfășura convorbiri telefonice.

Privind înregistrarea apelurilor, CEWE înregistrează datele conform următoarelor.

Categoria de date

1. datele cu caracter personal furnizate de persoana care face apelul (ex. numele, adresa, identificator comandă, date necesare pentru întocmirea unui proces verbal de reclamație și cereri de garanție etc.)

2. vocea părții care a efectuat apelul

Scopul prelucrării datelor

1. În cazul gestionării reclamațiilor și validarea cererilor de garanția la un nivel adecvat de profesionalism, asurarea unei proceduri conforme prevederilor legislației prin permiterea garantării controlului ulterior operatorilor de telefoane.

2. În cazul litigiilor cu clienții aferente convorbirilor telefonice, clarificarea mai ușoară a litigiilor prin ascultarea înregistrărilor.

Durata prelucrării datelor

2 ani calculate de la înregistrarea convorbirilor

În cazurile în care acest lucru este întemeiat datorită unui litigiu ivit în relație cu înregistrarea convorbirii, CEWE gestionează datele – din interes legitim – pentru o perioadă de timp mai lungă decât cele determinate mai sus (până la rezolvarea definitivă a litigiului).

La sfârșitul gestionării datelor, CEWE șterge datele (înregistrările) din sistemele companiei definitiv și irevocabil.

Gestionarea datelor se realizează exclusiv în baza consimțământului dat în prealabil și voluntar al Persoanelor implicate. Persoanele implicate își dau consimțământul prin neîntreruperea liniilor telefonice ale apelurilor.

În cazul în care Persoana implicată nu este de acord cu înregistrarea apelului, aceasta trebuie să întrerupă linia. În acest caz, Persoana implicată poate contacta CEWE în legătură cu reclamația sa prin e-mail, caz în care nu se înregistrează convorbire telefonică.

Dacă este cazul, CEWE are dreptul de a transmite convorbirile înregistrate către instanță, avocat, autoritatea de protecție a consumatorilor sau un comitet de conciliere.

VII. Prelucrarea datelor

Pentru asigurarea serviciilor sale, CEWE mandatează procesori de date (alte companii sau persoane fizice) pentru a realiza aceste sarcini, de exemplu pentru ambalarea, transportarea și livrarea produselor (articolelor). Acești procesori de date au acces la datele cu caracter personal necesare îndeplinirii sarcinilor lor. Procesorii pot utiliza datele cu caracter personal exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Procesorii de date trebuie să efectueze gestionarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor implicate într-un mod care, prin aplicarea măsurilor tehnice și/sau organizatorice, asigură siguranța adecvată a datelor cu caracter personal, precum și protecția lor împotriva gestionării, pierderii, ștergerii sau daunelor ilicite ale datelor. Pentru acest scop, în cadrul relației contractuale cu procesorii de date, CEWE acordă atenție sporită respectării prevederilor de protecție a datelor și de confidențialitate, și verifică munca procesorilor de date. Procesorii de date nu iau decizii autonome, au dreptul de a proceda exclusiv în baza contractelor încheiate cu CEWE și instrucțiunile primite de acesta.

CEWE utilizează serviciile a următorilor procesori de date:

Furnizor spațiu de stocare:

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Sediu: Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg

Nr. de înregistrare la Reg. Com.: Oldenburg HR B 208214

Email: info@cewe.de

Furnizor servicii Server-housing:

EWE TEL GmbH

Sediu: Cloppenburger Strasse 310, D-26133 Oldenburg

Nr. de înregistrare la Reg. Com.: Oldenburg HR B 3723

Email: info@ewe.de

Curieri:

GLS General Logistics Systems Romania SRL

Sediu: Sibiu, str. Dorobanților, nr. 106, hala nr. 3.

Nr. de înregistrare la Reg. Com.: J32/1695/2007

Email: info@gls-romania.ro

Prestator Call Center:

SC Elicom Srl

Sediu: Bucuresti, Sector 2, str George Constantinescu, Nr 2C

Nr. de înregistrare la Reg. Com.: J40/274/1991

Email: office@elicom.ro

VIII. Buletin informativ

În cazul în care Persoana implicată se înscrie și se abonează la buletinul nostru informativ, utilizăm adresa de e-mail a sa, până în momentul în care Persoana implicată se dezabonează. Dezabonarea de la buletinul informativ este posibilă oricând, printr-un link al buletinului care deservește acest scop. Conform prevederilor de protecție a datelor în vigoare, Persoanele implicate au dreptul de a solicita informații despre datele lor stocate, în mod gratis, și au dreptul la solicitarea corectării, blocării și ștergerii datelor lor.

IX. Utilizarea cookie-urilor

Pentru a face pagina noastră web mai atractivă (pentru vizitatori) și pentru a face posibile unele funcții, utilizăm așa-numite ookie-uri pe unele pagini. Acestea sut niște fișiere cu texte, descărcate pe calculatorul utilizatorului paginii. O parte din cookie-urile utilizate de noi sunt șterse automat după terminarea sesiunii de navigare, adică după închiderea browser-ului (acestea sunt așa-numite cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân pe calculator și ne permite nouă sau firmelor partenere să recunoască browser-ul utilizatorului cu ocazia următoarei vizite (cookie-uri permanente). Prelucrarea datelor este bazată pe art. 6 alin. (1) lit. a) și f) al GDPR. Vă puteți seta browser-ul să vă informeze despre descărcarea cookie-urilor, sau să excludă acceptarea cookie-urilor în unele cazuri sau în general. Lipsa acceptării cookie-urilor poate limita funcțiunile.

Colectarea de date anonime de utilizatori

Pe această pagină web Adobe Systems Inc. (http://adobe.com) și Google Inc. (tehnologie de analize web Google Remarketing) și Refined Labs GmbH (https://www.refinedlabs.com) efectuează colectare și stocare de date cu caracter personal cu scopuri de marketing și optimizare, prin tehnologie de analize web; însă în cadrul acestora, utilizatorii nu sunt identificați după nume, datele sunt utilizate pentru analiza comportamentului vizitatorilor (de ce sunt ei interesați) numai după pseudonimizare, cu scopul îmbunătățirii serviciilor noastre și dezvoltării conform cerințelor clienților. Acestea sunt fișiere cu text scurte, care sunt stocate pe calculatorul vizitatorului paginii web, iar în cazul în care vizitează pagina noastră din nou, aceasta recunoaște vizitatorul. Profilurile pseudonimizate ale utilizatorilor nu vor fi unificate (conectate) cu datele cu caracter personal ale purtătorului pseudonimului, decât cu acordul concret și expres al Persoanei implicate.

Mai multe informații despre condițiile de utilizare și protecția datelor pot fi vizualizate aici:

Google Inc.: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Refined Labs GmbH: https://www.refinedlabs.com/datenschutz-rfa

X. Securitatea gestionării datelor

CEWE asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, precum și protecția acestora împotriva gestionării, pierderii accidentale, ștergerii sau daunelor ilicite prin implementarea unor măsuri tehnice și/sau organizatorice potrivite. Procedurile noastre de securitate sun întotdeauna verificate pentru a urma dezvoltările tehnologice.

XI. Drepturile Persoanelor implicate

Conform prevederilor GDPR, Persoana implicată are următoarele drepturi aferente datelor sale cu caracter personal:

1. Dreptul la acces al Persoanei implicate (dreptul la informații)

Are dreptul de a solicita informații despre desfășurarea prelucrării datelor sale cu caracter personal (dacă sunt sau nu prelucrate). În cazul în care sunt prelucrare, are dreptul de a solicita informațiile prevăzute în art. 15 al GDPR.

2. Dreptul la corectare și ștergere

Are dreptul de a solicita corectarea fără întârziere a datelor cu caracter personal inexacte/incorecte, și dacă este cazul, să solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete.

Are dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor sale cu caracter personal, cu condiția că există vreuna din motivele prezentate în art. 17 al GDPR – de exemplu dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate inițial.

3. Dreptul la limitarea prelucrării datelor

Are dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor, în cazul în care există condițiile prevăzute de art. 18 al GDPR – de exemplu dacă a avut obiecție împotriva prelucrării datelor, pe perioada unei eventuale verificări.

4. Dreptul la portabilitatea datelor

În cazuri determinate, prezentate în art. 20 al GDPR, are dreptul de a-și primi datele cu caracter personal într-un format structurat, răspândit și citibil în format electronic, precum și de a transmite aceste date persoanelor terțe.

5. Dreptul la obiecție

Din motive legate de propria situație, are drept de obiecție împotriva prelucrării datelor, în baza art. 6 alin. 1 pct. f) al GDPR (prelucrarea datelor aferentă păstrării intereselor legitime). Nu îi vom prelucra datele cu caracter personal în continuare, cu excepția cazurilor în care există motive legitime demonstrabile cu caracter obligatoriu, prioritare față de interesele, drepturile și libertățile Persoanei implicate, sau care sunt legate de prezentarea, validarea sau protecția unor revendicări legale.

XII. Dreptul la remediere, informații cu privire la remediere

În cazul în care Persoana implicată consideră că CEWE i-a încălcat vreuna dintre drepturile legate de protecția datelor cu caracter personal, îi cerem să ne contacteze la adresa de e-mail info@cewe.hu, pentru a putea remedia eventuala încălcare de drept.

Remediere prin instanță:

În cazul încălcării drepturilor Persoanei implicate, aceasta poate iniția o acțiune în instanță împotriva CEWE. Instanța va trata cazul cu prioritate. Soluționarea procesului intră în sfera de competență a instanței. Procesul poate fi inițiat – conform alegerii Persoanei implicate – și la instanța competentă la domiciliul sau locului de reședință a Persoanei implicate.

Demersul autorității:

Persoana implicată poate face reclamație sau poate solicita informații și de la Autoritate:

Denumire: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Sediu: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Email: anspdcp[at]dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211

Pagină web: http://www.dataprotection.ro/

Ofițer de protecția datelor

Dacă aveți întrebări adiționale legate de protecția datelor, vă rugăm să ne contactați pe una dintre adresele enumerate mai jos:

Numele ofițerului de protecția datelor: Horváth-Gewand Hajnalka

Adresa: 1135 Budapesta, str. Béke nr. 21-29.

Contact e-mail: protectiadatelor@cewe.ro

Pentru varianta descărcabilă accesează următorul link: Descărcare